Pieter de Hooch Facts


De schilderijen van Hollandse middenklasse-interieurs van de Nederlandse kunstenaar Pieter de Hooch (1629-na 1684) worden zowel gewaardeerd om de visie op de sereniteit en de orde van het leven die ze uitbeelden als om hun kwaliteiten van abstracte organisatie.

Geboren in Rotterdam in 1629 was Pieter de Hooch, oftewel Hoogh, in 1653 in dienst als “knecht” en “schilder” bij een lakenkoopman die zowel in Delft als in Leiden woonde en die in 1655 10 schilderijen van De Hooch bezat. Zijn vroege werken waren vooral drukke taferelen van de activiteiten van soldaten in hun vrije tijd. In 1654 zou De Hooch in zijn geboortestad wonen. Dat jaar trouwde hij met een Delfts meisje en het jaar daarop was hij lid van het Delftse gilde.

De Hoochs beste werken zijn geschilderd tijdens zijn verblijf in Delft, ruwweg in de jaren 1655 tot 1662. Ze behoren duidelijk tot de Delftse school, met duidelijke gelijkenissen met de rijpe werken van Jan Vermeer. De Hoochs vroegst gedateerde schilderijen zijn van 1658 en tonen hem op het hoogtepunt van zijn krachten. Zijn beheersing van de uitgebreide ruimtelijke opbouw wordt geïllustreerd in de Kaartspelers (1658), waarbij de rechthoeken van architectonische details en inrichting een abstract patroon vormen waarin figuren worden geplaatst met een effect van het meest bevredigende evenwicht. Het uitzicht van binnen naar buiten is in dit schilderij het soort probleem in de ruimte representatie dat de werken van De Hooch uit zijn Delftse periode kenmerkte.

De onderlinge relaties tussen De Hooch en zijn grote tijdgenoot in Delft, Vermeer, zijn niet volledig begrepen. Ze deelden duidelijk een interesse in de representatie van de binnenruimte met figuren. De Hoochs stijl verschilt van die van Vermeer doordat zijn licht en kleuren warmer zijn, zijn ruimtelijke constructies complexer zijn en zijn figuren de monumentale driedimensionaliteit van Vermeer missen. Vooral de gezichten die De Hooch schildert zijn niet overtuigend; ze zijn zwak in vorm en karakterisering.

In de jaren 1660 en 1670 woonde en werkte De Hooch in Amsterdam. Geleidelijk aan nam hij een meer bovenlaagse oriëntatie aan, met meer nadruk op de uitwerking van de decoratie en de kostuums. Vanaf de latere jaren 1660 waren zijn schilderijen koud en droog en niet boven het niveau van zijn over het algemeen prozaïsche volgelingen uitstijgen.

De laatste datum waarop De Hooch op een schilderij stond, was 1684. Hoe lang hij daarna leefde en waar hij stierf is onbekend.

Verder lezen op Pieter de Hooch

De beste studie van De Hooch is in het Duits. In het Engels zie C. H. Collins Baker, Pieter de Hooch (1925), en N. Maclaren, The Dutch School (National Gallery Catalogues; 1960).

Extra Biografiebronnen

Knop, Peter C., Pieter de Hooch, Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1980.


GOSTOU? PARTILHE COM OS SEUS AMIGOS!