Pedro Menendez de Aviles Feiten


Pedro Menéndez de Avilés (1519-1574) was een Spaanse zeeman en kolonisator. Onder de meest gerenommeerde zeelieden van zijn tijd stichtte hij St. Augustinus, de eerste permanente blanke nederzetting in wat nu de Verenigde Staten is.

Pedro Menéndez is geboren op 15 februari 1519 in Avilés, een zeehaven in Asturië. Als één van de 20 broers en zussen wist hij dat zijn erfenis klein zou zijn en besloot hij zijn broodwinning als zeeman te verdienen. Op 14-jarige leeftijd liep hij weg naar de zee en ging aan boord van een schip dat van Santander af voer om Franse korsairs aan te vallen. Bij zijn terugkeer verkocht hij een deel van zijn patrimonium en kocht hij een eigen schip. Een van zijn meest gevierde prestaties vond plaats in 1549, toen hij Jean Alphonse tegenkwam, de meest gevreesde van de kapers. Nadat hij aan boord van het piratenschip was gegaan, vocht hij in zijn eentje met Alphonse, waarbij hij hem dodelijk verwondde.

Menéndez’s gewaagde heldendaden en marinebekwaamheid leverden hem roem, fortuin en steeds belangrijkere opdrachten op. In 1554 benoemde Keizer Karel V Menéndez tot kapitein-generaal van de Indische vloot, een positie die grote mogelijkheden bood voor persoonlijk gewin door middel van onregelmatige methoden. Maar, in tegenstelling tot veel van zijn voorgangers, was Menéndez een integer man en weigerde hij steekpenningen aan te nemen. In 1555 maakte hij de eerste van zes transatlantische reizen naar Amerika.

Philip II selecteerde Menéndez om een kolonisatie-expeditie naar Florida uit te voeren. Het eerste doel van de missie was het uitroeien van een Franse hugenotennederzetting bij Ft. Caroline aan de monding van de St. Het tweede doel was om versterkte nederzettingen te planten langs de kustlijn om de schatvloten die via het Bahama-kanaal naar Spanje terugkeerden te beschermen tegen orkanen en piraten.

Varen vanuit Spanje op 29 juli 1565, Menéndez zag op 28 augustus Florida voor het eerst in de buurt van Cape Canaveral. Tijdens het varen naar het noorden ontdekte hij op 6 september een haven waar hij een nederzetting en een fort vestigde, met de naam St. Ondertussen hadden de Fransen hun troepen verdeeld, sommigen bleven op Ft. Caroline, maar de meeste gingen aan boord van schepen en zeilden zuidwaarts op zoek naar de Spanjaarden. Een orkaan

alle schepen heeft geslagen, gezonken of ontmaagd. In oktober had Menéndez Ft. Caroline gevangen genomen en het grootste deel van de schipbreukelingen van de Franse Hugenoten uitgemoord. De plaats van de slachtingen is nog steeds bekend onder de Spaanse naam Matanzas (slachtingen).

In 1568 werd Menéndez benoemd tot gouverneur van Cuba. Op basis van zijn ervaringen als kapitein-generaal van de Indische vloot perfectioneerde hij de konvooibegeleidingsvloot, die de schatvloten hielp beschermen tegen de deportaties van de piraten.

In 1572 keerde Menéndez terug naar Spanje, waar Filips II hem benoemde tot kapitein-generaal van de Armada die Engeland zou binnenvallen. De onverwachte dood van Menéndez op 17 september 1574 kan de loop van de geschiedenis hebben veranderd. De “onoverwinnelijke” Armada, die in 1588 op zijn rampzalige missie voer, werd vervolgens toevertrouwd aan de hertog van Medina-Sidonia, een moedig man maar een onbekwaam zeeman.

Verder lezen op Pedro Menéndez de Avilés

Twee biografieën van tijdgenoten van Menéndez zijn vertaald: Gonzalo Solis, Pedro de Menéndez de Aviles: Memorial,vertaald door Jeanette Thurber Conner (1923), is geschreven door Menéndez’ zwager, die deelnam aan de expeditie van 1565; en Pedro Menéndez de Aviles, oprichter van Florida,vertaald door Anthony Kerrigan (1965), is geschreven door een professor in het Latijn aan de Universiteit van Salamanca. De meest uitgebreide en evenwichtige verhalende geschiedenis van Menéndez’ carrière is Woodbury Lowery, The Spanish Settlements within the Present Limits of the United States: Florida, 1562-1574 (1905). Zie ook Albert Manucy, Florida’s Menéndez: Kapitein-generaal van de Oceaanzee (1965). Andere nuttige verslagen van zijn carrière zijn opgenomen in Edward G. Bourne, Spanje in Amerika, 1450-1580 (1904), en Herbert E. Bolten, The Spanish Borderlands (1921).

Extra Biografiebronnen

Manucy, Albert C., Florida’s Menéndez: kapitein-generaal van de oceaanzee, St. Augustine, Fla.: St. Augustine Historical Society, 1983.

Manucy, Albert C., Menéndez: Pedro Menéndez de Avilés, kapitein-generaal van de oceaanzee, Sarasota, Fla..: Ananaspers, 1992.

Pedro Menéndez de Avilés, New York: Garland Pub., 1995.


GOSTOU? PARTILHE COM OS SEUS AMIGOS!