Pan Ku Feiten


Pan Ku (32-92) was een Chinese historicus en letterkundige. Zijn naam wordt vooral geassocieerd met de Han-shu, de standaardgeschiedenis van de Westerse Han-periode.

Aan het begin van de Oostelijke Han-dynastie (25-100) bestond er geen volledig historisch verslag van de vorige eeuw, aangezien de Shih-chi, die door Ssu-ma Ch’ien was samengesteld, haar record beëindigde rond 90 v. Chr. Pan Piao (overleden na 54 jaar), vader van Pan Ku probeerde deze tekortkoming te herstellen door de Shih-chi‘s rekening voort te zetten om die jaren te bestrijken.

Terwijl hij probeerde het werk van zijn vader te verbeteren en te voltooien, werd Pan Ku gevangen gezet op beschuldiging van vervalsing van de plaat, maar hij werd later op persoonlijk bevel van de keizer vrijgelaten en bevolen zijn werk af te maken. Op het moment van zijn dood in 92 was Pan echter niet in staat geweest dit te doen; zijn zuster, Pan Chao, werd bevolen de verantwoordelijkheid voor deze taak op zich te nemen en de keizerlijke archieven werden haar ter beschikking gesteld. Het proces van het samenstellen van de geschiedenis kan dus over een periode van 80 jaar zijn verlengd.

Vergelijking van Histories

Er zijn verschillende principiële verschillen tussen de Shih-chi en de Han-shu, hoewel beide werken de geschiedenis van de Han-dynastie als hoofdthema hebben. Terwijl de Shih-chi werd samengesteld als een privé-onderneming, werd de Han-shu, uiteindelijk voltooid onder het beschermheerschap van de regering, hoewel het ook een kwestie van persoonlijk initiatief was. Deze verandering schept een precedent waarbij vanaf de 7e eeuw

Verder namen de Chinese keizerlijke regeringen regelmatig de verantwoordelijkheid op zich voor het samenstellen van de geschiedenis als een taak die aan de staat werd opgedragen.

Bij het samenstellen van de Shih-chi, had Ssu-ma Ch’ien materiaal opgenomen over de geschiedenis van de mensheid vóór de Han-periode, terwijl de Han-shu over het algemeen beperkt is tot die dynastieke periode. Daarom zijn er in plaats van de vijf groepen waarin de hoofdstukken van de Shih-chi zijn verdeeld, vier voldoende voor de Han-shu, waarvan de 100 hoofdstukken als keizerlijke annalen, tabellen, verhandelingen en biografieën zijn opgenomen.

Alhoewel veel van het materiaal in deze twee geschiedenissen identiek is, is het niet zeker of Pan Ku de tekst van de Shih-chi heeft gebruikt of heeft geput uit de originele documenten waarop dat werk was gebaseerd. Stilistisch gezien hebben de samenstellers van de Han-shu de voorkeur gegeven aan het behoud van de archaïsche uitdrukkingen van hun bronnen boven de invoering van vereenvoudigingen zoals die soms in de Shih-chi.

werden gedaan.

Terwijl het materiaal dat uniek is in de Han-shu vooral betrekking heeft op de 1ste eeuw voor Christus, heeft een deel van de informatie die met betrekking tot die jaren wordt gegeven, bijvoorbeeld de cijfers voor de bevolking van China in het jaar na Christus 1-2 of de lijst van titels van de boeken die in de keizerlijke bibliotheek zijn verzameld, een veel bredere betekenis binnen de hele context van de Chinese geschiedenis.

Andere schrijfwijzen

Pan Ku schreef ook andere composities. Deze omvatten ten minste één fu, een soort rijmend proza dat was ontwikkeld tijdens de Han-dynastie. Hij stelde ook een verslag op van een conferentie die in 79 aan het hof werd gehouden. Dit was de tweede keer dat een Chinese keizer een formele bijeenkomst van geleerden had belegd om problemen te bespreken die betrekking hadden op de authenticiteit en de interpretatie van bepaalde versies van vroege Chinese canonieke geschriften.

Pan Ku’s verslag van de discussies is getiteld, in het kort, de Po hu t’ung, of White Tiger Debate, genoemd naar de zaal waar de vergaderingen werden gehouden. Het verslag kan algemeen aanvaard worden als representatief voor de gevoerde discussies en werpt een aanzienlijk licht op de intellectuele controverses en ontwikkelingen van de 1ste eeuw na Christus.

De 43 hoofdstukken beslaan een grote verscheidenheid aan onderwerpen, zoals de kosmologie, de werking van hemel en aarde, de menselijke natuur, de relaties tussen de mens en zijn naaste en het gedrag dat past bij bepaalde situaties, religieuze sekten en observaties, de Vijf Elementen, waarzeggerij, en de rangen en titels die in het protocol en de staatsinstellingen worden gebruikt. Deze zaken worden besproken in het licht van de precedenten die zijn ontstaan voor de Han-dynastie en het gezag van teksten van een soortgelijke vroege oorsprong.

Verder lezen op Pan Ku

Kritische vertalingen van de 12 hoofdstukken van de keizerlijke jaarboeken en een ander hoofdstuk werden gemaakt door Homerus H. Dubs, De geschiedenis van de voormalige Han-dynastie (3 vol., 1938-1955). Voor geannoteerde edities van twee van de verhandelingen zie Food and Money in Ancient China, geredigeerd en vertaald door Nancy Lee Swann (1950), en A. F. P. Hulsewé, Remnants of Han Law (1955). Het standaardwerk op de Po hu t’ung is Pan Ku’s Po Hu T’ung: The Comprehensive Discussions in de White Tiger Hall, geredigeerd en vertaald door Tjan Tjoe Som (2 vol., 1949-1952). Ernest Richard Hughes, Twee Chinese dichters: Vignetten van Han Life and Thought (1960), bevat een korte biografie van Pan Ku en een beoordeling van zijn werk. Voor achtergrondinformatie zie Charles S. Gardner, Chinese Traditional Historiography (1938).


GOSTOU? PARTILHE COM OS SEUS AMIGOS!